KONTAKT VM REALITY
0948016990 0907298778

Služby

• Bezplatné zaradenie vašej nehnuteľnosti do našej databázy
• Bezplatná inzercia na internetových realitných portáloch
• Časová a finančná koordinácia predaja a kúpy vašej nehnuteľnosti
• Zastupovanie na katastri nehnuteľností
• Vypracovanie kúpnych zmlúv a Návrhu na vklad na kataster nehnuteľností
• Overenie a garancia bezpečného prevodu nehnuteľnosti
• Vypracovanie odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti
• Aktívne vyhľadávanie záujemcov o vašu nehnuteľnosť
• Zabezpečíme kontakt na hypotekárneho poradcu
• Zabezpečíme kontakt na Znalca (vypracovanie znaleckého posudku)
• Zabezpečíme prepis energií (voda, plyn, elektrika)
• Prepis vlastníka a energií u správcu bytového domu (SVB, OSBD)